logo

Platform for strengthening the rule of law and enlightening citizens in Azerbaijan

Visual

Visual
Azərbaycandan AİHM-ə göndərilmiş müvəqqəti məcburiyyət tədbirləri ilə bağlı son 3 ilin statistikası

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AİHM) Məhkəmə Reqlamentinin 39-cu Qaydasına əsasən müvəqqəti məcburiyyət tədbirləri barədə qərar...

Visual
How many times have the constitutions changed in the countries of the former USSR?

This visual reflects the data related to the changes and additions made to the constitutions...

Visual
Konstitusiyaya görə Azərbaycanda Məhkəmə hakimiyyəti nə qədər müstəqildir?

Bu data Azərbaycanda Konstitusiya mətninə əsasən Məhkəmə müstəqilliyinə dair indeksi göstərir. Datanı hazırlayarkən Müqayisəli Konstitusiyalar...

Visual
What are the lawmaking powers of the executive branch in Azerbaijan?

  This data describes the situation regarding the lawmaking of executive power in Azerbaijan. The...