logo

Platform for strengthening the rule of law and enlightening citizens in Azerbaijan

Maddə 14. Təbii ehtiyatlar


Təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə xələl gətirmədən Azərbaycan Respublikasına mənsubdur.

Constitution of Azerbaijan