logo

Platform for strengthening the rule of law and enlightening citizens in Azerbaijan

Maddə 22. Paytaxt

Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəridir.

Constitution of Azerbaijan