logo

Platform for strengthening the rule of law and enlightening citizens in Azerbaijan

Maddə 97. Qanunların imzalanmaq üçün təqdim olunması müddəti

 

I. Qanunlar qəbul edildiyi gündən 14 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim edilir.

II. Təcili elan olunan qanun layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün qəbul edildiyi gündən 24 saat ərzində təqdim edilir.

Constitution of Azerbaijan