logo

Platform for strengthening the rule of law and enlightening citizens in Azerbaijan

Maddə 99. İcra hakimiyyətinin mənsubiyyəti

Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur.

Constitution of Azerbaijan