logo

Platform for strengthening the rule of law and enlightening citizens in Azerbaijan

Maddə 78. Ətraf mühitin qorunması

Ətraf mühitin qorunması hər bir şəxsin borcudur.

Constitution of Azerbaijan