logo

Azərbaycanda hüququn aliliyinin gücləndirilməsi və vətəndaşların maarifləndirilməsi üçün platforma

Vizual

Vizual
Azərbaycandan AİHM-ə göndərilmiş müvəqqəti məcburiyyət tədbirləri ilə bağlı son 3 ilin statistikası

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AİHM) Məhkəmə Reqlamentinin 39-cu Qaydasına əsasən müvəqqəti məcburiyyət tədbirləri barədə qərar...

Vizual
Keçmiş SSRİ ölkələrində konstitusiyalar neçə dəfə dəyişib?

Bu vizual keçmiş SSRİ ölkələrinin müstəqilliklərini əldə etdikdən sonra konstitusiyalarında edilən dəyişiklik və əlavələrlə bağlı...

Vizual
Konstitusiyaya görə Azərbaycanda Məhkəmə hakimiyyəti nə qədər müstəqildir?

  Bu data Azərbaycanda Konstitusiya mətninə əsasən Məhkəmə müstəqilliyinə dair indeksi göstərir. Datanı hazırlayarkən Müqayisəli...

Vizual
Azərbaycanda icra hakimiyyətinin qanunyaratma səlahiyyəti hansılardır?

Bu data Azərbaycanda icra hakimiyyətinin qanunyaratma səlahiyyəti ilə bağlı vəziyyəti təsvir edir.  Datanın hazırlanması zamanı Müqayisəli...